Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP

Wyniki częściowe

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 marca 2024 r. nabór Nr FEKP.01.03-IZ.00-108/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 29 marca 2024 r. i trwał do 8 maja 2024 r., wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 490 787,70 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-108/24 w ramach:

Działania: 1.3 Wsparcie MŚP

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • jednostka organizacyjna działająca w imieniu jednostki samorządu terytorialnego;
 • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucja otoczenia biznesu.

W ramach przedmiotowego naboru wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz jednostki mu podległe, w tym również spółki z udziałem samorządu województwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące promocji gospodarki regionalnej, w szczególności poprzez:

 • promocję gospodarczą marek regionalnych, w szczególności związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
 • systemową koordynację promocji MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym m.in.:
  • wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
  • wsparcie wydarzeń gospodarczych dla MŚP.

Promocja gospodarcza regionu musi być ściśle i bezpośrednio powiązana ze wspieraniem MŚP, gdzie MŚP będzie ostatecznym odbiorcą wsparcia. Wsparcie dla MŚP może mieć charakter wyłącznie niefinansowy.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 5 030 333,09 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.01.03-IZ.00-108/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 8 maja 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
5 030 333,09 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.03.2024

Koniec naboru

08.05.2024

Wyniki

wrzesień 2024