Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe

Działanie 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe [nabór nr FEKP.01.04-IZ.00-008/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
364 322 247,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.06.2023

Koniec naboru

05.07.2023

Wyniki

sierpień 2023