Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe

Działanie 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe [nabór nr FEKP.01.04-IZ.00-120/24]

Wyniki oceny projektów

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w naborze Nr FEKP.01.04-IZ.00-120/24 ogłoszonym w ramach Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 

Skład komisji oceny projektów

pdf 84.06 KB

Obowiązuje od 26.06.2024

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/327/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem złożonym w naborze Nr FEKP.01.04-IZ.00-120/24, ogłoszonym w ramach Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru [13.06.2024]

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 5 czerwca 2024 r. nabór Nr FEKP.01.04-IZ.00-120/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 5 czerwca 2024 r. i trwa do 17 czerwca 2024 r., wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 333 165 716,62 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.04-IZ.00-120/24 w ramach:

Działania: 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące utworzenia Funduszu Powierniczego w celu wdrażania instrumentów finansowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 333 165 716,62 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.01.04-IZ.00-120/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 17 czerwca 2024 r., do godz. 10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

Zakończony

Finanse

BUDŻET
333 165 716,62 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

05.06.2024

Koniec naboru

17.06.2024

Wyniki

wrzesień 2024