Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
ogłasza nabór w ramach działania 01.07 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB

Działanie 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB [nabór nr FEKP.01.07-IZ.00-040/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
33 779 770,21 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 100 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

25.08.2023

Koniec naboru

29.09.2023

Wyniki

sierpień 2023