Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 10.2 Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP

Działanie 10.2 Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP [nabór nr FEKP.10.02-IZ.00-073/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
3 165 297,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

11.12.2023

Koniec naboru

31.01.2024

Wyniki

kwiecień 2024