Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 02.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP

Działanie 2.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP [nabór Nr FEKP.02.10-IP.02-007/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
5 792 936,67 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

02.10.2023

Koniec naboru

15.12.2023

Wyniki

maj 2024