Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych [nabór nr FEKP.02.12-IZ.00-095/24]

Wyniki częściowe

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 lutego 2024 roku nabór Nr FEKP.02.12-IZ.00-095/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 15 lutego 2024 r. i trwał do 28 marca 2024 r. wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 2 635 768,59 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.12-IZ.00-095/24 w ramach:

Działania: 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Schemat: Aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę:

– jednostki samorządu terytorialnego;

– przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie i sieci) w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM;
  • instalacje odwadniania i kompostowania osadów ściekowych stanowiące element kompleksowego projektu w oczyszczalniach ścieków w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM;
  • rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) jedynie jako element projektów dotyczących gospodarki ściekowej.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 86 710 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.12-IZ.00-095/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 28 marca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.
Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
86 710 000,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.02.2024

Koniec naboru

28.03.2024

Wyniki

sierpień 2024