Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.13 Gospodarka odpadami

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 2.13 Gospodarka odpadami [nabór nr FEKP.02.13-IZ.00-052/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
16 399 250,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

18.09.2023

Koniec naboru

20.11.2023

Wyniki

kwiecień 2024