Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-050/23]

Wyniki oceny projektów

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w naborze Nr FEKP.02.15-IZ.00-050/23 ogłoszonym w ramach Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Schemat 1 Ośrodki edukacji ekologicznej podległe Samorządowi Województwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Skład komisji oceny projektów

pdf 83.21 KB

Obowiązuje od 26.06.2024

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/247/24 z dnia 12 czerwca 2024 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami złożonymi w naborze Nr FEKP.02.15-IZ.00-050/23, ogłoszonym w ramach Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Schemat 1 Ośrodki edukacji ekologicznej podległe Samorządowi Województwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Wyniki

Finanse

BUDŻET
25 770 250,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

27.09.2023

Koniec naboru

12.01.2024

Wyniki

czerwiec 2024