Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-079/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
7 028 250,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

21.12.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024