Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.16 Efektywność energetyczna

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 2.16 Efektywność energetyczna [nabór nr FEKP.02.16-IZ.00-012/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
113 956 120,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.06.2023

Koniec naboru

05.07.2023

Wyniki

sierpień 2023