Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.17 Efektywność energetyczna OPPT

Działanie: 2.17 Efektywność energetyczna OPPT [nabór nr FEKP.02.17-IZ.00-013/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
69 458 367,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.06.2023

Koniec naboru

05.07.2023

Wyniki

sierpień 2023