Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT

Działanie 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT [nabór nr FEKP.02.18-IZ.00-022/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
14 993 600,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

07.07.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024