Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.03 Wymiana i modernizacja źródeł ciepła oraz ciepłowni i sieci ciepłowniczych w ramach PT (ZITy regionalne)

Działanie 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
22 490 400,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

07.07.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024