Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.05 Rozwój instalacji OZE

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 2.5 Rozwój instalacji OZE [nabór nr FEKP.02.05-IZ.00-010/23

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
141 012 896,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.06.2023

Koniec naboru

05.07.2023

Wyniki

sierpień 2023