Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.08 Wsparcie służb ratowniczych

Wyniki oceny projektów

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/48/24 z dnia 14 maja 2024 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem złożonym w naborze Nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24, ogłoszonym w ramach Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Skład komisji oceny projektów

pdf 223.38 KB

Obowiązuje od 14.05.2024

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w naborze Nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24 ogłoszonym w ramach Działania 2.8  Wsparcie służb ratowniczych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskami o dofinansowanie projektu, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 04 stycznia 2024 roku nabór Nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 04 stycznia 2024 r. i trwał do 13 lutego 2024 r., wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 10 023 500,50 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24 w ramach:

Działania: 2.8 Wsparcie służb ratowniczych

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

  • Komenda Wojewódzka Policji;
  • Państwowa Straż Pożarna.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 9 538 100,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.08-IZ.00-084/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 13 lutego 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
9 538 100,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 65 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

04.01.2024

Koniec naboru

13.02.2024

Wyniki

lipiec 2024