Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie

Działanie 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie [nabór nr FEKP.02.09-IZ.00-039/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
702 825,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

07.08.2023

Koniec naboru

04.09.2023

Wyniki

listopad 2023