Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP

Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP – [nabór nr FEKP.03.01-IP.02-002/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
75 423 908,85 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

01.06.2023

Koniec naboru

01.12.2023

Wyniki

grudzień 2023