Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne

Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne [nabór nr FEKP.03.02-IZ.00-043/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
123 536 571,69 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.08.2023

Koniec naboru

11.03.2024

Wyniki

sierpień 2024