Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 03.03 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT [nabór nr FEKP.03.03-IZ.00-044/23]

Dane organizatora

Nabór unieważniony

Finanse

BUDŻET
11 896 681,29 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.08.2023

Koniec naboru

11.03.2024

Wyniki

sierpień 2024