Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 03.03 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT [nabór nr FEKP.03.03-IZ.00-085/24]

Wyniki częściowe

Wyniki naboru – I pula [27.05.2024]

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór Nr FEKP.03.03-IZ.00-085/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2024 r. i trwać będzie do 22 lipca 2024 r., w okresie od 13 maja 2024 r. do 26 maja 2024 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 2 861 950,00 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.03.03-IZ.00-085/24 w ramach:

Działania: 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę należącego do poniższej grupy:

  • jednostki samorządu terytorialnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

  1. rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych),
  2. działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 55 027 247,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.03.03-IZ.00-085/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 22 lipca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
55 027 248,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

22.01.2024

Koniec naboru

22.07.2024

Wyniki

grudzień 2024