Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.01 Zakup taboru kolejowego

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 4.1 Zakup taboru kolejowego [nabór nr FEKP.04.01-IZ.00-019/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
218 175 939,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.07.2023

Koniec naboru

14.08.2023

Wyniki

lipiec 2023