Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.01 Zakup taboru kolejowego

Skład komisji oceny projektów

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w naborze Nr FEKP.04.01-IZ.00-094/24 ogłoszonym w ramach Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/664/24 z dnia 28 marca 2024 roku, podjął decyzję w sprawie zakończenia postępowania Nr FEKP.04.01-IZ.00-094/24, przeprowadzonego w ramach Działania: 4.1 Zakup taboru kolejowego, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

 

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 8 lutego 2024 roku nabór Nr FEKP.04.01-IZ.00-094/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 8 lutego 2024 r. i trwał do 16 lutego 2024 r., wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 211 639 637,49 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór
Nr FEKP.04.01-IZ.00-094/24 w ramach:

  • Działania: 4.1 Zakup taboru kolejowego
  • Schematu: Zakup taboru kolejowego

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt dotyczący zakupu bezemisyjnego taboru kolejowego służącego pasażerskim przewozom regionalnym, wyposażonego w ERTMS, wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 211 639 637,49 zł w tym:
189 361 780,91 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 22 277 856,58 zł pochodzących z Budżetu Państwa.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.04.01-IZ.00-094/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 16 lutego 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Wyniki

Finanse

BUDŻET
211 639 637,49 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

08.02.2024

Koniec naboru

16.02.2024

Wyniki

maj 2024