Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.02 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym

Działanie 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym [nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24 w ramach:

Działania: 4.2 – Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z  następujących przedsięwzięć:

  • Zakup taboru autobusowego wykorzystywanego w pozamiejskim publicznym transporcie zbiorowym na zasadach użyteczności publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi.
  • Rozwój punktowej infrastruktury pasażerskiej (np. węzły przesiadkowe, przystanki, wiaty, kładki dla pieszych,  parkingi „park&ride”[1] ).
  • Integracja różnych gałęzi transportu (w tym system „biletu lokalnego”).
  • Wsparcie usług transportowych typu „od drzwi do drzwi” lub „na żądanie”.
  • Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych, w odniesieniu do taboru kolejowego i autobusowego w transporcie publicznym oraz transportu indywidualnego.

[1] Zgodnie z definicją parkingu „park & ride” i Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu „parkuj i jedź” („park & ride” – P&R) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) – Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Działanie 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 21 809 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.04.02-IZ.00-110/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 29 maja 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 500.01 KB

Obowiązuje od 26.04.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

W trakcie

Finanse

BUDŻET
21 809 000,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

27.03.2024

Koniec naboru

29.05.2024

Wyniki

październik 2024