Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa [nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-006/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
82 397 863,14 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

05.06.2023

Koniec naboru

06.07.2023

Wyniki

sierpień 2023