Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa [nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-037/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
9 206 123,99 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

21.08.2023

Koniec naboru

26.09.2023

Wyniki

grudzień 2023