Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 11 stycznia 2024 r. nabór Nr FEKP.04.03-IZ.00-082/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 11 stycznia 2024 r. i trwał do 23 lutego 2024 r., wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 30 317 044,54 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.04.03-IZ.00-082/24 w ramach:

  • Działania: 4.3 Infrastruktura drogowa
  • Schematu: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt dotyczący inwestycji w miejscach/ skrzyżowaniach niebezpiecznych na drogach wojewódzkich takich jak rozbudowa lub modernizacja dróg, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, drogi rowerowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych lub inne) służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 30 317 047,63 zł w tym: 27 125 779,78 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 191 267,85 zł pochodzących z Budżetu Państwa.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.04.03-IZ.00-082/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 23 lutego 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Regulamin

pdf 402.14 KB

Obowiązuje od 31.01.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Wyniki

Finanse

BUDŻET
30 317 047,63 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

11.01.2024

Koniec naboru

23.02.2024

Wyniki

maj 2024