Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 05.01 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP

Działanie 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP [nabór nr FEKP.05.01-IP.02-009/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
26 144 626,14 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

02.11.2023

Koniec naboru

28.06.2024

Wyniki

listopad 2024