Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne

Działanie 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne [nabór nr FEKP.05.11-IZ.00-041/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
2 341 174,64 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

01.08.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024