Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT

Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT [nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-032/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
39 993 131,09 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

05.09.2023

Koniec naboru

25.03.2024

Wyniki

sierpień 2024