Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT

Działanie 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT [nabór nr FEKP.05.16-IZ.00-042/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
1 875 778,08 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

01.08.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024