Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZIT-y regionalne

Działanie 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne [nabór nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24]

Wyniki naboru

Wyniki naboru – I pula

Informujemy, iż w odpowiedzi na nabór Nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 15 lutego 2024 r. i trwa do 14 sierpnia 2024 r., w okresie od 15 lutego 2024 r. do 16 maja 2024 r. (I pula), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu (łączna liczba wniosków złożonych za okres od 15 lutego 2024 r. do 16 maja 2024 r.: 2 wnioski).

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 2 487 775,16 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór Nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24 w ramach:

Działania: 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty, spółdzielnie i TBS,
 • MŚP,
 • instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury,
 • budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury,
 • wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury,
 • tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych
  z przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 33 016 697,79 zł,
w tym: 29 541 255,91 pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 475 441,88 zł pochodzących z Budżetu Państwa.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

 

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.05.02-IZ.00-098/24

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 14 sierpnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Regulamin

pdf 467.33 KB

Obowiązuje od 21.05.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Dokumenty pomocnicze

W trakcie

Finanse

BUDŻET
33 016 697,79 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.02.2024

Koniec naboru

14.08.2024

Wyniki

styczeń 2025