Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP

Szczegóły naboru

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
16 197 412,72 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

04.10.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024