Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.04 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne

Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne [nabór nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
15 857 252,44 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

04.10.2023

Koniec naboru

25.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024