Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP

Działanie 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF – IP – [nabór nr FEKP.05.06-IP.02-003/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
26 183 676,47 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.06.2023

Koniec naboru

31.01.2024

Wyniki

czerwiec 2024