Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne

Działanie 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne [nabór nr FEKP.05.07-IZ.00-033/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
21 060 304,61 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

05.09.2023

Koniec naboru

04.03.2024

Wyniki

lipiec 2024