Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP [nabór nr FEKP.06.01-IP.02-006/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
6 149 395,36 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

01.09.2023

Koniec naboru

01.03.2024

Wyniki

czerwiec 2024