Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.12 Wsparcie Instytucji kultury

Wyniki oceny projektów

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/219/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem złożonym w naborze Nr FEKP.06.12-IZ.00-100/24, ogłoszonym w ramach Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Skład komisji oceny projektów

pdf 58.53 KB

Obowiązuje od 05.06.2024

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej projektu złożonego w naborze Nr FEKP.06.12-IZ.00-100/24 ogłoszonym w ramach Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskiem o dofinansowanie projektu, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór Nr FEKP.06.12-IZ.00-100/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 19 lutego 2024 r. i trwał do 29 marca 2024 r., wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.
Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 868 253,33 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór Nr FEKP.06.12-IZ.00-100/24 w ramach:

Działania: 6.12 Wsparcie instytucji kultury

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt dotyczący przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  • rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącej instytucji kultury w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
  • budowy nowego obiektu lub adaptacji istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
  • wyposażenia oraz wsparcia rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 21 868 253,33 zł pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

 

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.06.12-IZ.00-100/24

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 29 marca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Regulamin

pdf 457.37 KB

Obowiązuje od 11.03.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Dokumenty pomocnicze

Wyniki

Finanse

BUDŻET
21 868 253,33 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

19.02.2024

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

czerwiec 2024