Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT

Działanie 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT [nabór nr FEKP.06.13-IZ.00-029/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
5 951 893,56 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.07.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024