Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT

Działanie 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT [nabór nr FEKP.06.14-IZ.00-048/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
7 210 754,08 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

24.08.2023

Koniec naboru

23.02.2024

Wyniki

lipiec 2024