Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

Działanie 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP – [nabór nr FEKP.06.03-IP.02-001/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
2 094 694,11 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

31.05.2023

Koniec naboru

26.09.2023

Wyniki

grudzień 2023