Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne

Działanie 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
15 514 854,71 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

24.07.2023

Koniec naboru

29.02.2024

Wyniki

lipiec 2024