Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne

Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23]

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
8 218 715,66 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

26.10.2023

Koniec naboru

25.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024