Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.07 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ

Działanie 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ [nabór nr FEKP.06.07-IZ.00-069/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
30 588 504,27 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

21.11.2023

Koniec naboru

12.01.2024

Wyniki

czerwiec 2024