Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia [nabór nr FEKP.08.01-IP.01-001/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
73 000 000,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 100 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

08.05.2023

Koniec naboru

18.05.2023

Wyniki

czerwiec 2023