Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP

Działanie 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP- [nabór nr FEKP.08.15-IP.02-004/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
26 789 906,29 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

30.06.2023

Koniec naboru

29.12.2023

Wyniki

czerwiec 2024