Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku

2024-03-19

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku

W projekcie sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń pracowników kadry zarządzającej oraz wdrażającej program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Projekt jest skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej (IZ), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – Instytucji Pośredniczącej (IP WUP) oraz Miasta Bydgoszcz reprezentującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego i pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP ZIT) dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Celem projektu jest zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, zapewnienie przejrzystych ścieżek kariery i rozwoju kompetencji zawodowych, promowanie elastycznych form pracy.
W ramach projektu planuje się sfinansować miesięcznie 465 etatów dla pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania programem regionalnym na lata 2021-2027.
Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 55 449 525,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 47 132 096,25 zł


Bądź na bieżąco

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 16.05.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 13.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już za nami (relacja)

W dniach 10-11 maja odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. ...

Opublikowano w dniu 09.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zobacz, jakie atrakcje przygotowano z okazji 11. edycji

Warsztaty, koncerty, seanse kinowe, festyny rodzinne. Zobacz, co jeszcze czeka nas z okazji Dni Otwa...

Opublikowano w dniu 26.04.2024

KUJAWSKO-POMORSKIE NA POLISH DAYS W BRUKSELI – 04 MAJA 2024

04 maja od godziny można było odwiedzić stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli podczas ...

Fotografia przedstawia balonu na tle nieba Fot. Andrzej Goiński
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Termin zgłoszeń na Dni Otwarte Funduszy Europejskich przedłużony!

Uwaga! W odpowiedzi na liczne prośby przedłużyliśy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europej...

Prowadząca szkolenie z wypełniania zasad równościowych, prezentuje obrazek symbolizujący zapewnienie równości szans
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Szkolenie „Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027”

Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027 ...

Opublikowano w dniu 24.04.2024

Aktualizacja SZOP

Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego ...