Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III

2024-05-15

Okres realizacji: Od 12.2023 r. do 11.2026 r.

Grupy docelowe: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

Cele projektu: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania promocyjne i przedsięwzięcia skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP.

 

Okres realizacji: Od 12.2023 r. do 11.2026 r.

Grupy docelowe: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

Cele projektu: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania promocyjne i przedsięwzięcia skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP.

Efekty wdrażania projektu: zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki tak, aby efektywnie konkurowała na rynkach międzynarodowych oraz promocję inteligentnych specjalizacji regionu.

W ramach niniejszego projektu planowane są:

  • Promocja przedsiębiorców z sektora kultury i przemysłów kreatywnych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych

Wydarzenia kulturalne wykorzystujące walory regionu z zaakcentowaniem nauki i sztuki, jako czynników rozwoju i kształtowania postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców pozytywnie wpłyną na rozwój przemysłów kreatywnych i umożliwią wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego oraz potencjału kulturowego. Realizowane w tej kategorii wydatków działania będą miały na celu promocję marek gospodarczych (jakimi są organizowane wydarzenia międzynarodowe w regionie) oraz produktów i usług producentów lokalnych podczas wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej, co zwiększa możliwości ekspansji na nowe rynki, a także promuje lokalny potencjał gospodarczy u zagranicznych inwestorów. Stąd rekomendacja współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami należącymi do sektora MŚP w dziedzinie kultury, sztuki czy przemysłów kreatywnych podczas realizacji działań realizowanych w projekcie z udziałem właścicieli marek gospodarczych.

  • Promocja przedsiębiorców/wytwórców produktów regionalnych w produkcjach filmowych

Prowadzone działania umożliwią prezentację wyrobów i usług lokalnych przedsiębiorców i lokalizacji (rozumianych jako marka gospodarcza miejsca) w produkcjach filmowych, które będą promować oraz stymulować lokalną gospodarkę dzięki przyciąganiu do regionu ekip filmowych spoza regionu, w tym producentów i inwestorów z zagranicy. Wsparcie udzielane producentom filmów, będzie wsparciem udzielonym ostatecznie także lokalnym przedsiębiorcom umożliwiając ich szeroką promocję na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym.

 

  • Działania promocyjne, targowe i okołotargowe oraz misje gospodarcze dla przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących marki regionalne

Celem uczestnictwa przedsiębiorców (reprezentujących branże/specjalizacje: zdrowa i bezpieczna żywność, przemysły kreatywne) w targach tematycznych jest ukazanie potencjału gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie postaw proeksportowych przedsiębiorstw zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia bądź rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych, poznanie perspektywicznych rynków zagranicznych, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego projektu. W ramach działań planowany jest m.in. udział w Światowej Wystawie EXPO w Japonii, gdzie nie tylko będziemy mogli pokazać potencjał gospodarczy Kujaw i Pomorza, ale również umożliwić przedsiębiorcom nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z całego świata oraz zapewnić im przestrzeń wystawienniczą. Podczas wszelkich organizowanych i/lub współorganizowanych w ramach projektu wydarzeń promowana będzie również lokalna żywność i produkty regionalne. Produkcja żywności to współpraca wielu gałęzi gospodarki począwszy od innowacyjnych technologii stosowanych w produkcji, poprzez przetwórstwo aż po innowacyjne opakowania. Prowadzony będzie także portal z informacjami dot. szeroko pojętej gospodarki regionu.

W ramach misji gospodarczych planujemy zorganizować „przestrzeń” dla spotkań przedsiębiorców z naszego regionu z przedsiębiorcami z pozostałych regionów, a także zagranicy celem nawiązania współpracy i pozyskania nowych klientów na rynku międzynarodowym. Spotkania będą odbywać się na terenie naszego województwa i/lub poza granicami naszego kraju umożliwiające lokalnym firmom prezentację swoich produktów na arenie międzynarodowej, pozyskanie kontraktów biznesowych oraz reaserch w zakresie potencjalnych inwestycji.

 

 

 

 


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 14.06.2024

Konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województw...

Opublikowano w dniu 06.06.2024

Przewodnik na temat stosowania Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniło w dniu 31.05.2024 r. do wykorzystania Przewodnik „Sto...

Opublikowano w dniu 04.06.2024

Konferencja otwierająca projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Zespół ds. Rewitalizacji WK-P zaprasz...

Opublikowano w dniu 03.06.2024

„Podoba mi się” – konkurs fotograficzny

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, konserwacja zabytków, modernizacje budynków użyteczności publ...

Opublikowano w dniu 29.05.2024

Głosujemy w wyborach europejskich! Każdy głos się liczy!

– Parlament Europejski nie jest tak odległy od naszych spraw, jak się czasem wydaje. Przeciwnie, za...

Opublikowano w dniu 28.05.2024

„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie dla przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Zespołów ds. rewitalizacji

W imieniu Zespołu ds. Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do wzięcia udziału w...

Opublikowano w dniu 27.05.2024

Zapoznaj się z projektem Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 jest dokumentem, który ma umożliwić najlepsze wybory strategiczne w per...