Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku

2024-03-19

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt

Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku

 

W projekcie realizowne będą działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne, takie jak kampanie informacyjne w mediach, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu regionalnego oraz organizacja wydarzeń i konkursów promujących Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

Z projektu korzystać będą przede wszystkim osoby zainteresowane funduszami europejskimi (beneficjenci, potencjalni beneficjenci i uczestnicy projektów), mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele mediów.

Głównym celem projektu jest informowanie jak najszerszej grupy odbiorców o możliwościach dofinansowania projektów oraz mieszkanców województwa o efektach realizacji projektów w regionie i o korzyściach z nich płynących.

Planujemy przeszkolenie 1350 osób z tematyki pozyskiwania środków unijnych, przepisów prawa i wytycznych niezbędnych do właściwej realizacji projektów. Zorganizujemy co najmniej jedną kamapanię medialną o szerokim zasięgu na temat możliwości wsparcia związanych z nowym programem w oparciu o efekty funduszy europejskich w latach poprzednich.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 3 723 878,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 165 296,30 zł


Bądź na bieżąco

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 16.05.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 13.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już za nami (relacja)

W dniach 10-11 maja odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. ...

Opublikowano w dniu 09.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zobacz, jakie atrakcje przygotowano z okazji 11. edycji

Warsztaty, koncerty, seanse kinowe, festyny rodzinne. Zobacz, co jeszcze czeka nas z okazji Dni Otwa...

Opublikowano w dniu 26.04.2024

KUJAWSKO-POMORSKIE NA POLISH DAYS W BRUKSELI – 04 MAJA 2024

04 maja od godziny można było odwiedzić stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli podczas ...

Fotografia przedstawia balonu na tle nieba Fot. Andrzej Goiński
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Termin zgłoszeń na Dni Otwarte Funduszy Europejskich przedłużony!

Uwaga! W odpowiedzi na liczne prośby przedłużyliśy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europej...

Prowadząca szkolenie z wypełniania zasad równościowych, prezentuje obrazek symbolizujący zapewnienie równości szans
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Szkolenie „Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027”

Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027 ...

Opublikowano w dniu 24.04.2024

Aktualizacja SZOP

Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego ...