Cel: Poprawa zdrowia psychicznego oraz fizycznego Pracowników UM W-KP

Nr projektu :  FEKP.08.08-IZ.00-0004/23

Wnioskodawca przy doborze grupy docelowej zaplanował kompleksowe wsparcie dla uczestników, polegające na organizacji dwudniowego wyjazdowego szkolenia obejmującego szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz komunikacją. Szkolenie zaplanowano w obiekcie hotelowym, zapewniając wyżywienie oraz transport. Szkolenie obejmować będzie konsultacje z: psychologiem wraz z możliwością skorzystania z indywidualnego wsparcia, aby wzmocnić potencjał zdrowia psychicznego wśród pracowników oraz fizjoterapeutą lub rehabilitantem z możliwością indywidualnej konsultacji i doradztwa w zakresie zdrowych nawyków pracy siedzącej, ergonomii, postawy ciała, ćwiczeń izometrycznych. Po odbytej konsultacji z fizjoterapeutą, Pracownicy otrzymają zaświadczenie dotyczące dalszych działań rehabilitacyjnych (masaże rehabilitacyjne, rehabilitacja narządu ruchu, zabiegi rehabilitacyjno-regeneracyjne). Wnioskodawca zaplanował sfinansowanie dalszych zabiegów rehabilitacyjnych. Umożliwienie realizacji zaleceń lekarzy rehabilitantów, fizjoterapeutów będzie działaniem komplementarnym zapewniającym kompleksowe wsparcie. Wnioskodawca zakłada również sfinansowanie składek ZUS leżących po stronie zarówno Pracownika jak i Pracodawcy od otrzymanych świadczeń rehabilitacyjnych.


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 14.06.2024

Konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województw...

Opublikowano w dniu 06.06.2024

Przewodnik na temat stosowania Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniło w dniu 31.05.2024 r. do wykorzystania Przewodnik „Sto...

Opublikowano w dniu 04.06.2024

Konferencja otwierająca projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Zespół ds. Rewitalizacji WK-P zaprasz...

Opublikowano w dniu 03.06.2024

„Podoba mi się” – konkurs fotograficzny

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, konserwacja zabytków, modernizacje budynków użyteczności publ...

Opublikowano w dniu 29.05.2024

Głosujemy w wyborach europejskich! Każdy głos się liczy!

– Parlament Europejski nie jest tak odległy od naszych spraw, jak się czasem wydaje. Przeciwnie, za...

Opublikowano w dniu 28.05.2024

„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie dla przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Zespołów ds. rewitalizacji

W imieniu Zespołu ds. Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do wzięcia udziału w...

Opublikowano w dniu 27.05.2024

Zapoznaj się z projektem Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 jest dokumentem, który ma umożliwić najlepsze wybory strategiczne w per...